پروژه ها

با دیدن این صفحه از آخرین کار های ما با خبر شوید!

تعداد دستگاه : 2 دستگاه ، تعداد توقف : 12 سرعت : 1/6 متر ظرفیت : 13 نفره

 
 

تعداد دستگاه : 10 دستگاه ، تعداد توقف : 6 سرعت : 1 متر ظرفیت : 6 نفره کارخانه شن بتن مشهد

 
 

تعداد دستگاه : 9 دستگاه ، تعداد توقف : 5،7 سرعت : 1 متر ظرفیت : 6 نفره

 

تعداد دستگاه : 2 دستگاه ، تعداد توقف : 8،9 سرعت : 1/6 متر ظرفیت : 8 نفره

 
 
 

تعداد دستگاه : 1 دستگاه ، تعداد توقف : 12 سرعت : 1/6 متر ظرفیت : 21 نفره

 
 

تعداد دستگاه : 7 دستگاه ، تعداد توقف : آسانسور هیدرولیک پروژه تجاری

 
 

تعداد دستگاه :6 دستگاه ، تعداد توقف : 6

 

تعداد دستگاه : 8 دستگاه ، تعداد توقف : 7 الی 15 سرعت : 2 متر ظرفیت : 13 نفره

 

تعداد دستگاه : 2 دستگاه خودرو بر

 

تعداد دستگاه : 5 دستگاه

تعداد دستگاه : 2 دستگاه ، تعداد توقف : 3 ، 5 تنی خودروبر هیدرولیک

 

تعداد دستگاه : 2 دستگاه ، تعداد توقف : 9 سرعت : 1/6 متر ظرفیت : 8 نفره

 

تعداد دستگاه : 1 دستگاه ، تعداد توقف : 9 سرعت : 1/6 متر ظرفیت : 8 نفره

 

تعداد دستگاه : 1 دستگاه ، تعداد توقف : 9 سرعت : 1/6 متر ظرفیت : 6 نفره

 

برای دریافت رزومه اینجا کلیک کنید

در این فایل تمام کار های انجام شده توسط شرکت آسانبر سفیر توس موجود است میتوانید از آنها دیدن کنید